سرویس اجتماعی افکارنیوز- هواپیمای شرکت هواپیمایی تابان به شماره پرواز 8360 از نجف به تهران دچار نقص فنی شد.
شاهدان عینی اعلام کردند: قرار بود هواپیما، دوشنبه پرواز کند که به دلیل نقص فنی در هواپیما، مسافرانی که حتی مهر خروجشان نیز خورده بود بازگردانده شدند و مأموران آتش نشانی به سرعت مشغول اطفای حریق شدند.
به گزارشافکار، برخی از شاهدان علت نقص فنی را حریق در ناحیه موتور هواپیما گفته اند که با هوشیاری خلبان و کادر پروازی مسافران به موقع از هواپیما خارج شدند و از بروز یک حادثه جلوگیری شد.

لازم به ذکر است، مسافران با یک روز تأخیر در مورخه ۸ فروردین به سلامت به کشور بازگشتند.
در ضمن مسافران از انتقال و اسکان به موقعشان توسط مسئولین شرکت هواپیمایی تابان اعلام رضایت نمودند.