به گزارش افکارنیوز،

خبر نامگذاری معبری به نام جان باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی از طرف یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بر روی خروجی برخی از کانال‌ها در فضای مجازی قرار گرفت.

اخبار اجتماعی - زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در این باره گفت: هیچ تصمیمی از سوی اعضای شورای شهر تهران برای نامگذاری معبری به نام جان باختگان هواپیمای اوکراینی اتخاذ نشده است.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به تصویب طرح دو فوریتی در جلسه پیشین شورای شهر تهران گفت: اعضای شورای شهر در جلسه پیشین طرحی دو فوریتی را جهت احداث یادمان جان باختگان هواپیمای اوکراینی و تبلیغات محیطی شهر تهران مرتبط با این مضمون به تصویب رساندند و آقای مسجدجامعی نیز به عنوان نماینده شورای شهر تهران در این حوزه انتخاب شد.

نژادبهرام تأکید کرد: تا به این لحظه هیچ طرحی برای نامگذاری معبری به نام جان باختگان هواپیمای اوکراینی از سوی شورای شهر تهران ارائه نشده است.