به گزارش فارس، وزرای کشور و اطلاعات شب گذشته پس از محرم شدن در مسجد شجره با بابدرقه نماینده بعثه رهبری و مسئولان سازمان حج در مدینه منوره عازم مکه مکرمه شدند.