به گزارش افکارنیوز،

مصطفی سفندارمذ درباره مجتمع‌های ایستگاهی اظهارداشت: 10پروژه برای توسعه مجتمع‌های ایستگاهی در سال جاری در دستورکار قرار دارد که ارزش مالی این پروژه‌ها یک هزار و 700 میلیارد تومان است.

اخبار اجتماعی - وی افزود: متناسب با زمان وصول وجه این پروژه ها پیش بینی می‌شود 600 میلیارد تومان از طریق ایجاد مجتمع ایستگاهی برای شرکت مترو درآمد ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران ادامه داد: با فعال شدن دوباره شرکت مجتمع‌های ایستگاهی در سال گذشته، 73 ایستگاه به منظور شناسایی فرصت های سرمایه‌گذاری بررسی شد.
وی با اشاره به این که ۱۲ پروژه در اولویت اول به منظور سرمایه گذاری قرار گرفته است، گفت: همچنین ۱۲ پروژه در اولویت دوم و ۲۳ پروژه اولویت سوم در نظر گرفته شده که تامین اعتبار اولویت اول است.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران با اشاره به این که شرکت مترو نیز همانند هر سازمان یا مجموعه ای دیگر به دنبال درآمد پایدار است، خاطرنشان کرد: نباید از یاد برد دسترسی به درآمد پایدار شرایط و زیرساخت‌های خاص خود را نیاز دارد. 

سفندارمذ با بیان این که اولویت فعلی برای شرکت توسعه مجتمع.های ایستگاهی تامین منابع مالی و اولویت بعدی دستیابی به درآمد پایدار است، دلیل این امر را علاوه بر ضعف بخش دولتی در حوزه بهره برداری، لزوم عبور از بحران اقتصادی حال حاضر در شرکت مترو عنوان کرد.

به گزارش فارس،  شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی در سال ۱۳۸۵ افتتاح شد. این شرکت در دوره اول فعالیت خود یعنی از زمان افتتاح تا سال ۱۳۹۱ در مجموع حدود ۲ هزار و 500 میلیارد تومان برای شهرداری تهران وشرکت مترو درآمد ایجاد کرد. در سال ۹۱ شرکت تعلیق و تقریبا از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ فعالیت های این شرکت راکد بود.

 از تیر ماه 1397 بنا به پیگیری شرکت مترو  و معاونت حمل و نقل شهرداری تهران شرکت مجتمع‌های ایستگاهی با رفع موانع حقوقی دوباره فعال شد.