به گزارش افکارنیوز،

زهرا صدر اعظم نوری درباره سامانه برخط پایش ساختمانها گفت: کلیات این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر رسیده است اما شهرداری نسبت به آن مطالبی داشته است.

اخبار اجتماعی -وی گفت: پیشنهاد من این است که با توجه به اینکه کلیاتش به تصویب رسیده باید هر بند به صورت جزیی خوانده شود و به رای گیری گذاشته شود.

امینی حرفهای نوری را تایید کرده و قصد داشت تا مورد به مورد بندهای لایحه را بخواند که سالاری دیگر عضو شورا گفت: نیازی به این نیست که جز به جز بررسی شود می توان رای گیری کلی انجام داد.

سالاری گفت: شهرداری پیشنهادی نداشته است فقط کمیسیون شهرسازی تغییراتی داشته و اصلاحیه داشته است.

وی ادامه داد: این لایحه در کمیسیون مشترک بررسی شده است و باید نظر کمیسیون شهرسازی هم در کنار کمیسیون محیط زیست و سلامت دیده شود.

سالاری همچنین پیشنهاد داد تا یک نفر به عنوان کارشناس در زمینه ایمنی ساختمان ها به عضویت کمیته پایش ایمنی ساختمان اضافه شود.

پس از سخنان سالاری و نوری نوبت به رأی گیری در خصوص این پیشنهاد رسید و ۱۶ عضو به این پیشنهاد رأی مثبت دادند.

سالاری پیشنهاد دومی را هم مطرح کرده و گفت: به نظرم ما نیازمند یک برنامه زمان بندی برای اجرای بهتر این لایحه هستیم.

وی گفت: ما در تهران با ساختمان های متفاوت از نظر ظرفیت سکناگزینی و همچنین ساخت و ساز و رفت و آمد و حتی مرتبه ساخت مواجهیم که باید براساس یک برنامه زمان بندی نسبت به رفع مسایل ناایمن آنها اقدام کنیم.

ناهید خداکرمی دیگر عضو شورای اسلامی در خصوص ضرورت زمان بندی در این لایحه گفت: تعیین زمان بندی منافاتی با آغاز اجرای لایحه ندارد.

وی افزود: کمیته مذکور می تواند کار خودش را انجام بدهد و همزمان هم کار پایش ساختمان ها انجام گیرد و به موازات هم کار صورت بگیرد.

سالاری گفت: خانم خداکرمی هم اصل این موضوع را پذیرفته اند که باید کمیته مورد نظر اجازه داشته باشد برای سرعت بیشتر کار تغییراتی و اصلاحیه هایی داشته باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینکه ما یک بازه ده ساله را برای پایش ساختمانها داشته باشیم بسیار زمان زیادی است و حتما ما را با چالش مواجه خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد ده سال زمان پایش طول بکشد خب چه زمانی قرار است ایمن سازی انجام بگیرد.

پس از سخنان سالاری نوبت به اظهار نظر داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی رسید که وی گفت: ما معتقدیم باید اول ساختمان های پرخطر پایش شده و اقدامات اصلاحی بر روی آنها انجام گیرد.

داوری گفت: ساختمان های کم خطر تعدادشان زیاد است و حتما زمان بیشتری برای پایششان صرف خواهد شد ولی اولویت ما هم پایش و رفع موارد ناایمن ساختمان های پر خطر است.

زهرا صدر اعظم نوری هم در این خصوص گفت: سازمان آتش نشانی تا همین امروز حدود ۳۴ هزار ساختمان را مورد پایش قرار داده است و این کار را هم از این پس انجام می دهد اما پیشنهاد آقای سالاری بیشتر دایر بر این است که وظایف کمیته موضوع ماده شش لایحه را بیشتر کند که این هم دارای اشکال نیست.