به گزارش افکارنیوز،

 حامد مظاهریان، معاون شهردار تهران درباره چالش نیرو در شهرداری اظهارداشت: توجه به کارکنان شاغل در بخش های سخت شهرداری تهران حائز اهمیت است و ارتقای پست ها در برخی از رده‌های شغلی برای ایجاد جذابیت و افزایش انگیزه کارکنان در بخش های سخت شهرداری باید در حوزه تشکیلات مورد بررسی قرار گیرد تا امکان پیشرفت و توسعه در درون مجموعه فراهم شود. 

اخبار اجتماعی - وی خاطرنشان کرد: همچنین در بودجه سال آینده رقم قابل توجهی برای بازنشستگی های انگیزشی درنظر گرفته شده است.