به گزارش افکارنیوز،

برخی از مشمولان وظیفه متعهدین خدمت در دستگاه‌های غیر نظامی، درباره تعلق گرفتن کارت معافیت یا پایان خدمت پس ازپایان دوران تعهد، سوالاتی دارند که در این گزارش پاسخ خواهیم داد.

اخبار اجتماعی -​ مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، به متعهدین خدمت آموزش و پرورش و قوه قضائیه کارت معافیت و به سایر متعهدین کارت پایان خدمت تعلق خواهد گرفت.

همچنین برخی از مشمولان خدمت وظیفه عمومی درباره شرایط تعهد خدمت در دستگاه‌های غیر نظامی به عنوان جایگزین خدمت دوره ضرورت سوالاتی دارند که بهتر است بدانند؛ برابر قانون، دولت می‌تواند از خدمات کارکنان وظیفه به صورت استخدام تعهد خدمتی استفاده کند که در حال حاضر نهاد‌هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان هواپیمایی، قوه قضاییه، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت کشتیرانی و شرکت ملی نفت‌کش از خدمات کارکنان وظیفه به عنوان استخدام تعهد خدمتی متناسب با قوانین و مقررات مربوط با تعهد ۵ تا ۱۰ سال استفاده می‌کنند.