به گزارش افکارنیوز،

مدتی است که اجرایی شدن طرح زیست شبانه برای چندمین به شورای شهر اسلامی شهر تهران راه پیدا کرده است.

اخبار اجتماعی در همین راستا از رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت درباره تاثیر این طرح بر حوزه مواد مخدر پرسیدیم.

سردار محمدمسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: هر کجا که جمعیت حضور داشته باشد، امکان توزیع مواد مخدر وجود دارد.

سردار زاهدیان ادامه داد: ممکن است با اجرایی شدن این طرح، تهدیدات در زمینه مواد مخدر افزایش یابد.

وی درباره جزئیات این طرح اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: این مسئله در حوزه اختیاری پلیس مبارزه با مواد مخدر نیست.

 زیست یا زندگی شبانه شامل کار، فعالیت یا تفریح در فضاهای شهری در ساعات شب است که به تازگی اجرای آن در شورای اسلامی شهر تهران مطرح شده است.