به گزارش افکارنیوز،

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۰ قرار گرفته و هوای تهران کیفیتی قابل قبول دارد و در مرز آلودگی است.

اخبار اجتماعی - همچنین شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۲ بود و هوای تهران کیفیتی قابل قبول داشت.

تهران از ابتدای سال ۲۶روز هوای پاک، ۲۱۶ هوای قابل قبول، ۷۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشت.

این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش تهران ۲۱ روز هوای پاک ۲۴۳ روز هوای قابل قبول و ۵۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.