برج طغرل یکی از زیباترین آثار تاریخی با پیشینه‌ای برابر با ۹ قرن است که در شهرستان ری قرار دارد.

این بنای باشکوه و آجری از عمارات عهد سلجوقیان است که در منطقه‌ ابن بابویه‌ و در فضای باغی زیبا و بهره‌مند از گل‌ها و درختانی رنگارنگ و سرسبز قرار دارد.
ارتفاع برج حدود ۲۰ متر و مساحت آن بیش از ۴۸ متر مربع است. با توجه به زلزله‌های مخرب و البته متعددی که در طول تاریخ در این منطقه از ایران ایجاد شده، پابرجایی این برج کهن از شگفتی‌های معماری و استفاده از ساروج عنوان شده است.
از کاربردهای این برج، مشخص شدن ساعت در شبانه‌روز بوده است؛ برای انجام این کار در ساخت آن ۲۴ کنگره‌ بر بدنه‌ خارجی بنا ایجاد شده که با تابش خورشید بر هر کدام از آن‌ها، زمان را محاسبه می‌کردند.

 

کد خبر: 938512