طلوع خورشید امروز در همدان صحنه‌ای دیدنی به وجود آورد.

طلوع