به گزارش افکارنیوز،

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 69 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.همچنین این شاخص طی 24 ساعت گذشته بر روی عدد 70 قرار داشت و کیفیت هوای پایتخت قابل قبول بود.

اخبار اجتماعی - تهران از ابتدای سال 26 روز هوای پاک، 219 روز هوای قابل قبول ، 74 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 5 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

همچنین در مدت مشابه سال پیش تهران 22 روز هوای پاک ، 246 روز هوای قابل قبول و 56 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.