کیفیت هوای تهران امروز دوشنبه (۲۱ بهمن ماه) با شاخص ۳۸ در شرایط پاک قرار دارد.

اخبار اجتماعی - هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۶۰ در شرایط قابل قبول قرار داشت.