به گزارش افکارنیوز،

کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ روز سه شنبه ۲۲ بهمن ۹۸ در وضعیت پاک است. 

 اخبار اجتماعی -​ بر اساس همین گزارش، میزان منو اکسید کربن: پاک(۲۰)، دی اکسید گوگرد: پاک (۸)، ازن: پاک(۲۲)، دی‌اکسید نیتروژن: پاک(۴۲)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون: پاک(۲۷)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون: پاک(۴۴)، نشان داده می شود.

وضعیت کیفی هوای تهران از ابتدای سال تا ۲۲ بهمن ۹۸، حکایت از این دارد که ۲۷ روز پاک، ۲۲۲ روز قابل قبول، ۷۴ روز ناسالم برای گروه های حساس و ۵ روز ناسالم بوده است که در مقایسه با سال ۹۷ که ۲۲ روز پاک، ۲۴۸ روز قابل قبول و ۵۸ روز ناسالم برای گروه های حساس بوده است، از وضعیت بهتری برخوردار بوده است.