کیفیت هوای تهران امروز پنجشنبه (۲۴ بهمن ماه) با شاخص ۷۲ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

اخبار اجتماعی - هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۶۳ در شرایط پاک قرار داشت.