به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، تعطیلات نوروزی نیز به پایان رسید و امروز چهاردهمین روز از فروردین هم به نیمه رسیده است، اما هنوز دانشآموزان در حال و هوای تعطیلات هستند.

امروز برخی دانش‌آموزان به مدرسه نیامدند، آخر بعضی تازه از مسافرت بازگشته بودند، برخی روز طبیعت خیلی بازیگوشی کرده و امروز خسته بودند، بعضی هم کمی سرما خوردند اما درهای مدارس امروز باز بود و کلاس‌ها هم تشکیل شد.

معلمان برخی مدارس درس دادند و بعضی هم امروز خیلی به دانش‌آموزان سخت نگرفتند و به مرور اتفاقات ایام تعطیلات نوروز و یادآوری درس‌های گذشته پرداختند.

امروز درهای مدارس بسته نبود اما حال و هوای عید مشهود بود؛ انگار دل کندن از روزهای خوش تعطیلات کار راحتی نیست.

یکی از معلمان شهر تهران در این خصوص به خبرنگار فارس می‌گوید: دانش‌آموزان دوست داشتند از روزهای عید بگویند و من هم با آنها همراهی کردم و خواستم تا از تجاربی که در این ایام کسب کردند، صحبت کنند.

وی ادامه می‌دهد: تعدادی از دانش‌آموزان نیز غیبت داشتند که امیدوارم از فردا سر حال و شاد به مدرسه بیایند تا از درس‌ها‌ عقب نمانند.