به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، تحقيقات نشان مي دهد، رابطه مستقيمي بين تعداد دوستان يك فرد و اندازه کورتکس مغز وجود دارد و حفظ روابط دوستانه باعث تقويت عملكرد مغز مي شود.

محققان در این پژوهش ۴۰ نفر را مورد آزمایش قرار دادند و با تهیه تصاویر آناتومیک MRI، اندازه بخش کورتکس را به عنوان مرکز هوش و توانایی ذهنی مورد بررسی قرار دادند.

از افراد خواسته شد فهرستی از دوستان خود را که در طول هفت روز گذشته با آنها در تماس بودند، تهیه کنند؛ همچنین از این گروه، آزمونی در خصوص توانایی درک افکار دیگران به عمل آمد.

پروفسور «رابین دنبار» از دانشگاه آکسفورد تأکید می کند: رابطه مستقیمی بین تعداد دوستان یک فرد و اندازه بخش کورتکس وجود دارد و هر میزان فرد از روابط دوستانه بهتری برخوردار باشد، این بخش مغز نیز بزرگتر خواهد بود.

کشف ارتباط بین اندازه مغز و تعداد دوستان به درک بهتر مکانیسم توسعه مغز انسان در بین سایر پستانداران کمک خواهد کرد. تحقیقات نشان می دهد اندازه لوب فرونتال مغز انسان به طور خاص طی نیم میلیون سال گذشته(با افزایش سطح روابط اجتماعی) بزرگتر شده است.

دکتر «جونا پاول» استاد دانشگاه لیورپول نیز معتقد است: مهمترین دستاورد در جریان این تحقیق این نکته است که توانستیم رابطه میان اندازه مغز و سطح روابط اجتماعی افراد را نشان دهیم.

اندازه مغز در حقیقت توانایی افراد در برقراری روابط اجتماعی و قدرت دوست یابی آنان را مشخص می کند.