به گزارش افکارنیوز،

برخی از سربازان خدمت وظیفه عمومی که حقوق این ماه خود را دریافت کرده‌اند، درباره علت واریز نشدن عیدی سوالاتی دارند که در این گزارش پاسخ خواهیم داد.

اخبار اجتماعی - سرباز ان وظیفه بهتر است در نظر داشته باشند که در قانون بودجه برای سربازان عیدی در نظر نگرفته اند.