هر ساله با فرا رسیدن فصل بهار و شکوفه زدن درختان در سطح باغات منصوریه شهرستان بهبهان چهره این منطقه پر از رنگ و بوی شکوفه های درختان می شود. منصوریه ، شهری است از توابع بخش مرکزی بهبهان در خوزستان.

کد خبر: 945620