کیفیت هوای تهران امروز سه‌شنبه (سیزدهم اسفند ماه) با شاخص ۴۳ در شرایط پاک قرار دارد.

اخبار اجتماعی - هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۴۰ در شرایط پاک قرار داشت.