غربالگری در سامانه خودارزیابی کرونا چگونه انجام می شود؟

در این فیلم می توانید نحوه تشخیص کرونا در منزل را ببینید.

 

 

حجم ویدیو: 4.25M | مدت زمان ویدیو: 00:01:36