به گزارش افکارنیوز،

شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز شورا در تذکری پیش از دستور گفت: متاسفانه کارت بلیت رایگان در سال ۹۸ به خبرنگاران به درستی تخصیص پیدا نکرده است.

اخبار اجتماعی-امانی گفت: به شهرداری براساس قانون اجازه داده شده بود تا به خبرنگارانی که از سهمیه ورود به محدوده مرکزی با وسیله شخصی استفاده نمی کنند با خبرنگاران فاقد خودرو کارت بلیت رایگان داده شود.

وی افزود: براساس گزارش های دریافتی خبرنگاران متعددی جهت دریافت کارت بلیت یک ساله مدارک خود را ارایه کرده اند اما به آنها تخصیص داده نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: سال جاری رو به پایان است و تعداد زیادی از خبرنگاران نتوانسته اند از این امتیاز تشویقی استفاده کنند.

امانی گفت: امیدوارم در سال آینده ساز و کاری تعریف شود تا خبرنگاران بتوانند از این امکان قانونی بهره مند شوند.