باز شدن شکوفه های درختان در کرمانشاه ، جلوه ای زیبا از بهار طبیعت را در آخرین روزهای زمستان پیش چشمان مردم گسترده است .

باز شدن شکوفه های درختان در کرمانشاه ، جلوه ای زیبا از بهار طبیعت را در آخرین روزهای زمستان پیش چشمان مردم گسترده است .

 

 
کد خبر: 947005