ویدئویی جالب از واکنش مرد ترکیه ایی به دست دادن کرونایی را می بینید.