سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که همه گیری بیماری کرونا در جهان با سرعت روبه گسترش است، بطوری که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار مورد ابتلا به این بیماری در سرتاسر جهان ثبت شده و این بیماری تقریباً به تمام کشورهای دنیا سرایت کرده است.

اخبار اجتماعی- مدیرکل سازمان بهداشت جهانی همچنین در مورد شتاب گرفتن روند سرایت این بیماری گفت: «درحالی که از زمان ثبت نخستین مورد ابتلا به این بیماری تا ثبت صد هزار مورد اول ۶۷ روز طول کشید، ظرف تنها یازده روز ۱۰۰ هزار نفر دیگر به این بیماری مبتلا شدند و شمار مبتلایان ظرف چهار روز پس از آن به ۳۰۰ هزار تن در جهان رسید».

وی در ادامه افزود: «اما ما در بندِ آمارها نیستیم. ما ناظری درمانده نیستیم. ما می توانیم خط سیر این بیماری همه گیر را تغییر دهیم».

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی خواستار تعهد سیاسی جهان به دگرگون ساختن خط سیر این بیماری همه گیر شد، و از کشورها خواست تا تدابیر دفاعی و تهاجمی را همزمان اتخاذ کنند.

وی در ادامه گفت: «درخواست از مردم برای ماندن در خانه و سایر تدابیری همچون حفظ فاصله اجتماعی راهی مهم برای کاستن از سرعت شیوع این بیماری و خرید زمان است، اما اینها تدابیر دفاعی هستند. برای پیروزی، ما نیاز داریم که با تاکتیکهای تهاجمی و هدفمند به این ویروس حمله کنیم- آزمایش هر مورد ابتلای مشکوک، ایزوله و مراقبت از هر مورد تأیید شده و ردیابی و قرنطینه هر فردی که در تماس نزدیک با فرد مبتلا بوده است».