به گزارش افکارنیوز،

با توجه به ناشناخته بودن این ویروس از ابتدا مشخص نبود چه مدت مهمان ناخوانده کشور ماست، بنابراین عادت به شرایط جدید برای مردم و کشور به دلیل عدم حضور در اجتماع، دعوت به قرنطینه خانگی و رعایت زیاد و شاید غیر معمول بهداشت و از همه مهمتر خطرناک بودن این ویروس، دشوار به نظر می‌رسید اما با گذشت دو ماه، مردم تا حد زیادی به زندگی با کرونا عادت کرده اند. بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی تغییر کرده است و عادت‌های جدیدی شکل گرفته است.

 

kl6UyYDaum98 y6V2EXtqmhyU wrYqoRG4VHUt xp4HxSmoXlTM QfTFlVqnVhFn 2UXHrRaLG20f c6uACZlCDkDW NLHLTo5vsaTW 8yPnCbOaAzPb SIjr4anl1cmk 2cVqEt72QBwz PfIiNK4umxva JFQFcEep5Flo yooPZjicRTuL G41EdHlm6uWW buLND9aNaUJu ZbPtDRjFbCZL mfA0c1hu71OT muz9B0z8ppq8 puPAruVvttZd xZlXI08AGYxU ghSsQ5QY8KpL JzsDl8kgTybm dmGXXuMpBWNZ 7MNPwZOOYuTX FfNo9TshZUCn G2sNSHxfczcs sWangtWNLRcq fSOUPSitUdQP