به گزارش افکارنیوز،

در بازدید اعضا انجمن جوانان از مرکز کاهش اسیبهای زنان واقع در میدان شوش مورد بررسی شده یک بهبود یافته ای که از همسر و دختر خویش بدلیل عدم داشتن سرپناه دور بود.

اخبار اجتماعی- با همت جوانان کارآفرین و خیر به زندگی خود برگشت. دختر این خانواده یکسالی بود که نزد اقوام بود بدلیل نداشتن خانه این مادر از دیدن فرزند محروم بود.

بالاخره با تهیه مسکن توسط خیرین و جوانان این مهم صورت پذیرفت و خانواده معنای واقعی به خود گرفت.

نکته قابل توجه این است که با گامهای کوچک میتوان منجر به نتایج خوب شد و اینکه باعث امید بین دیگر مدد جوها وآسیب پذیرها گردید.

جوانان کارآفرین این روزها به خوبی به مسیولیت اجتماعی خود در قبال همنوعان خود پرداخته اند و در این حوزه به خوبی ایفا نقش نمودند.