افکارنیوز:علي اکبر خبازها در گفتگو با مهر درباره نتايج رايزني با مدير عامل سازمان تامين اجتماعي پيرامون اعتراض بازنشستگان و مستمري بگيران به افزايش ۶ درصدي حقوقشان گفت: تا زماني که مسئولان در سازمان تامين اجتماعي و يا وزارت رفاه درباره ۶ درصد افزايش حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان اعلام رسمي نکنند، منتظر مي مانيم وسکوت مي کنيم.

وی تاکید کرد: کانون بازنشستگان تا کنون به انواع مختلف اعتراض خود را درباره این تصمیمات به مسئولان اعلام کرده و درباره اینکه در آینده چه تصمیمی می گیریم و یا چه واکنشی نشان می دهیم بعد از قطعی شدن این موضوع مشخص می شود.

وی درباره انتخاب مشاوران جدید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از میان بازنشستگان اظهار داشت: این یک تصمیم خوب بود و افرادی که انتخاب شدند نیز تا کنون کارنامه و عملکرد خود را نشان داده اند و امیدواریم درآینده تاثیرات مفیدی بر تصمیم گیریهای مسئولان سازمان بگذارند.