بسیاری از متخصصان قلب و عروق روی کنترل مرتب فشار خون و دیگر علائم زیستی در افرادی که از فشار خون بالا رنج میبرند، تأکید میکنند. شاید استفاده از ماوسی که همزمان با اسکرول کردن صفحات و کلیک روی لینکهای گوناگون فشار خون فرد را اندازه میگیرد، آنرا به نرمافزارهای پزشکی میدهد یا به آدرس الکترونیکی کادر درمانی و پزشک ارسال میکند، بتواند انتخاب خوبی برای بسیاری از این افراد باشد.

به گزارش خبر آن لاین به نقا از گیزمگ، این دستگاه کوچک به شکل یک افزونه به ماوس اضافه می‌شود و فرد می‌تواند حین کار با رایانه از آن استفاده کند. کافی است یکی از انگشت‌های کاربر درون حلقه این دستگاه قرار بگیرد تا پمپ کوچکی هوا را به درون کیسه هوا قرار گرفته در بخش داخلی این حلقه بدمد. پس از آن یک حسگر فشار پمپ را قطع می‌کند و دقیقا مانند دیگر فشارسنج‌ها، فشار انقباضی و انبساطی فرد را اندازه خواهد گرفت.ماوس فشارسنج

برای انجام این فرایند، پس از توقف عمل پمپ، فشار روی انگشت آرام‌آرام کم می‌شود تا حسگرها ضربان شریانی فرد را تشخیص دهند. این عدد فشار انقباضی - سیستولی - فرد یا حد بالای فشار خون او را نشان خواهد داد. پس از آن کاهش فشار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که دیگر ضربانی ثبت نشود، این عدد فشار انبساطی - دیاستولی - یا حد پایین فشار خون فرد را نشان می‌دهد.

در نهایت این اعداد به وسیله یک برنامه نرم‌افزاری تعیین شده و نمایش داده خواهند شد. این نرم‌افزار قابلیت ذخیره اطلاعات و تهیه نمودار از داده‌های پیشین و کنونی را نیز دارد و می‌تواند با استفاده از پست الکترونیک نتایج را برای کادر پزشکی و مراکز درمانی ارسال کند.

این حلقه فشارسنج یک دریچه کوچک تخلیه دارد که هوا را از کیسه داخلی آن خارج می‌کند و به کاربر اطمینان می‌دهد که مانند قهرمان یک فیلم علمی‌تخیلی انگشت او درون این حلقه گرفتار نخواهد شد.

هنوز هم استفاده از فشارسنجهای دیجیتال یا انواع سادهتر آن نسبت به این روش دقیقتر است اما این حلقه کوچک که هنوز قیمتی برای آن اعلام نشده هم میتواند انتخاب خوبی برای کاربران رایانه یا افراد شاغل باشد.