به گزارش افکارنیوز،

خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در خصوص نحوه انتخاب محتوای امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم اظهار کرد: آموزش در سال جاری به دو شکل انجام شد؛ تا هفته اول اسفند دانش‌آموزان به صورت حضوری در مدارس حضور داشتند و 80 درصد محتوای آموزشی ارائه شده بود اما بعد از آن، مدارس کشور تعطیل شد که آموزش‌ها بعد از تعطیلی مدارس به صورت تلویزیونی و مجازی انجام شده است.

اخبار اجتماعی-وی ادامه داد: بر این اساس نسبت به 80 درصد محتوای آموزش حضوری مطمئن هستیم اما از میزان یادگیری 20 درصد محتوای آموزش مجازی و تلویزیونی اطمینان نداریم و سؤالات نیز متناسب با این محتوای آموزش داده شده، انتخاب می‌شود؛ به عبارت دیگر از 20 نمره سؤالات، 16 نمره مربوط به آموزش حضوری یعنی محتوای 80 درصد است.

ساکی اضافه کرد: انتخاب سؤالات 4 نمره باقیمانده به دو بخش تقسیم می شود یعنی هم از محتوای 20 درصد و هم از محتوای 80 درصد است یعنی 8 سؤال طرح می شود که 4 نمره از محتوای 20 درصد و 4 نمره از محتوای 80 درصد است تا دانش آموزان نسبت به میزان یادگیری در آموزش مجازی نگرانی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه 4600 حوزه امتحان نهایی داریم، گفت: امسال 968 هزار و 637 دانش آموز در امتحانات نهایی شرکت می کنند که برای حفظ سلامت دانش آموزان و رعایت پروتکل های بهداشتی، رشته های تحصیلی به دو گروه تقسیم شده و دانش آموزان طبق برنامه امتحانی در روزهای زوج یا فرد امتحان می دهند.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی تصریح کرد: فاصله بین دانش آموزان در حوزه امتحانی 1.8 تا 2 متر است و دانش آموزان ملزم با استفاده از ماسک و دستکش هستند همچنین مراقبین بهداشت در همه حوزه های امتحانی حضور دارند و از سلامت دانش آموزان رصد می شود.