مهدی یوسفی رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی درباره خرید کیت‌های کرونا از تولید کنندگان داخلی  از خرید ۲۰۰ هزار کیت کرونا از تولید کنندگان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان خبر داد و گفت: هیات امنای صرفه جویی ارزی در جهت حمایت هرچه بیشتر از تولید کنندگان داخلی کشورمان اقدام به خرید ۱۰۰ هزار عدد کیت تشخیص کرونا کرده است.

اخبار اجتماعی-او با بیان اینکه ۱۰۰ هزار کیت استخراج DNA نیز از شرکت‌های دانش بنیان خریداری شده است، افزود: تمامی کیت‌های تهیه شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی دارای مجوز لازم از اداره کل تجهیزات پزشکی است و این کیت های تشخیص کرونا تاییدیه انستیتو پاستور را گرفته‌اند.

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران بیان کرد: قیمت کیت‌های تولید داخل نصف قیمت کیت‌های خارجی است و از لحاظ کیفیت با کیت‌های خارجی برابری می‌کند.

یوسفی بیان کرد: هیات امنای صرفه جویی ارزی جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی حدود ۷۰ میلیارد ریال فقط برای خرید کیت‌های کرونا هزینه کرده است.