به گزارش افکارنیوز،

 حامد مظاهریان، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با حضور در محل کانون ارزیابی و توسعه مدیران شهرداری تهران، از فرآیند انتخاب ۱۰ داوطلب برگزیده برای تصدی پست معاون اداره کل برنامه و بودجه بازدید کرد. 

در ادامه فرآیند بازار رقابت مدیران به منظور انتخاب معاون اداره کل برنامه و بودجه و پس از سه نوبت گزینش داوطلبان براساس سوابق و دانش تخصصی، داوطلبان برگزیده به منظور ارزیابی شایستگی‌های مدیریتی، در کانون ارزیابی شرکت کردند.

7 ابزار استاندارد شامل تمرین بحث گروهی، تمرین کارتابل، تمرین ارائه مدیریتی، آزمون تفکر تحلیلی واتسون، آزمون DISC، مصاحبه رفتارمحور و مصاحبه جستجوی اطلاعات در این کانون به خدمت گرفته شده است و ۸ ارزیاب این کانون نیز ترکیبی از ارزیابان حرفه‌ای شاغل در شهرداری تهران و ارزیابان حرفه‌ای خارج از شهرداری به شمار می‌رود. 

در پایان، ارزیابان در جلسه اجماع یافته‌های خود را به شور گذاشته و مورد اجماع قرار می‌دهند تا گزارش نهایی کانون درخصوص سطح شایستگی‌های هر فرد تدوین شود.