به گزارش افکارنیوز،

با حکم سردار اشتری فرمانده ناجا سرتیپ دوم پاسدار "مهدی معصوم بیگی" به سمت رئیس پلیس پیشگیری ناجا و سرهنگ "مجید کریمی" به سمت رئیس پلیس مبارزه باموادمخدر ناجا منصوب شدند.