به گزارش افکارنیوز،

مرکز فوریتهای پلیسی آماده دریافت تماسهای پلیسی شهروندان است شماره‌های آتش‌نشانی ۱۲۵ و اورژانس 115 است لطفاً از تماسهای غیر ضروری با سامانه ۱۱۰ خودداری شود.

اخبار اجتماعی- شهروندان خونسردی خود را کاملاً حفظ کنند.

اخبار موثق را از رسانه ملی دنبال کنند و به شایعات توجهی نکنند.

تمام اقدامات مراقبتی و حفاظتی را در صورت وقوع احتمالی پس لرزه مد نظر داشته باشند. 

هنگام ترک منزل حتما نکات ایمنی در جهت پیشگیری از سرقت را مد نظر قرار دهند.

به هنگام خروج از منزل از شتاب‌زدگی خودداری کنند.

در صورتی که قصد خروج از منزل را دارند حتماً خونسردی خود را حفظ کنند چرا که شتابزدگی می‌تواند موجب وقوع حوادث دیگر بشود.