در شب پر از حادثه ی ایران که بارها و باره این دیار به لرزه در آمد زلزله ای دیگر با قدرت ۳.۴ ریشتر این بار در کرمان رخ داد.

جزئیات زلزله کرمان در امشب

زلزله کرمان امشب

زلزله در تهران و کرج+جزئیات