به گزارش افکارنیوز،

صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهردار تهران با اشاره به وضعیت ترمینال جدید شرق و سرنوشت کاربری آن گفت: تعیین کاربری این پروژه کمیسیون‌های اجتماعی و حمل و نقل شورا در حال بررسی است.

اخبار اجتماعی- معاون عمرانی شهردار تهران با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر متوقف است، اظهار کرد: بر این اساس منتظر تصمیمات نهایی برای ادامه کار هستیم.

او در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه اظهار کرد: مشخص شدن میزان پیشرفت فیزیکی منوط به تعیین نوع کاربری است، زیرا ممکن است در صورت تغییر کاربری ساختمانی جدید به پروژه اضافه شود، که در آن صورت قسمت باقیمانده بیشتر می‌شود. اما اگر پروژه تغییری نکند، می‌توان گفت، تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تنها ۲۰ درصد آن باقی مانده است.

صبوری دیلمی در پایان اظهار کرد: تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ این پروژه به اتمام می‌رسد.