به گزارش افکارنیوز،

محسن حاجی میرزایی با حضور در شبکه اول سیما با بیان اینکه احساس شیرینی در ماه مبارک دارم گفت: وقتی به روزهای پایانی این ماه نزدیک می شویم غمگین می‌شوم.

اخبار اجتماعی-وی با اشاره به روز تکریم خیرین گفت: قبل از حادثه کرونا در یک اجتماع خیرین در خراسان رضوی حضور داشتم و در چند نوبت غبطه خوردم و آرزو کردم که ایکاش جای یکی از آنها بودم. توفیق بی نظیری است که افراد از باب تعهد و مسئولیت پذیری آمده اند و چقدر کارشان برکت پیدا کرده است.

30 هزار خیر حقیقی و حقوقی داریم

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: حضور خیرین در عرصه تعلیم و تربیت راهگشاست و امیدوارم قدم هایشان استوار تر باشد. 30 هزار خیر حقیقی و حقوقی داریم اما با اشتیاق ملی روبرو هستیم، برای کسانی که علاقه مند هستند با سرمایه های خرد وارد این امر خیر شوند طرح «آجر به آجر» را طراحی و از همین هفته اجرا می کنیم. هر فرد می تواند هر هفته، هر ماه و یا هرسال به اندازه یک آجر در ساخت مدرسه مشارکت کند. برای ما فرهنگ ساخت مدرسه اهمیت دارد.
حاجی میرزایی با بیان اینکه مدرسه یک ساختمان نیست، مدرسه یک فرهنگ، کانون تحول و عرصه آماده کردن انسان ها برای آینده است گفت: فرهنگ کار خیر در تمام دنیا از باب مسئولیت های اجتماعی برای بنگاه‌ها و مجموعه های بزرگ اقتصادی مطرح است.

30 درصد فضای آموزشی را خیرین ساخته اند

وی با بیان اینکه 30 درصد فضای آموزشی ما را خیرین تعهد کرده و ساخته اند گفت: ایران پهناور است، جایی جمعیت دانش آموز کم و در جایی تراکم بالاست. دولت هم در این مسیر با تمام ظرفیت وارد شده است و علاوه بر آن هر پروژه ای که خیرین تعهد کنند تا 50 درصد را هم دولت میدهد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اعتبارات نوسازی بیش از چهار برابر شده است اما همچنان نیازمند ساخت مدرسه ایم. البته ما منت دار حضور خیرین حتی بعد از بی نیازی از مدرسه هستیم.

وی با بیان اینکه از سال 77 بنیان جامعه خیرین به همت مرحوم حافظی گذاشته شد گفت: این بنا امروز استوار شده و همچنان استوار خواهد ماند زیرا کار خیر در فرهنگ ما تنیده شده است. از مرحوم حافظی به نیکی یاد میکنیم.