به گزارش افکارنیوز،

پدیده نادر "ابر ماه" زمانی رخ می دهد که ماه در حالت بدر (قرص کامل) در نزدیک ترین فاصله و نورانی ترین حالت خود نسبت به زمین قرار می گیرد.