به گزارش افکارنیوز،

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۷ قرار گرفته و  کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

اخبار اجتماعیهمچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۴ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال، ۱۵ روز هوای پاک و ۳۷ روز هوای قابل قبول داشته است این در حالیست که در مدت مشابه سال پیش پایتخت ۲۳ روز هوای پاک و ۲۹ روز هوای قابل قبول داشت.