به گزارش افکارنیوز،

وزیرآموزش و پرورش گفت: این بازگشایی برای رفع اشکال است نه آموزش.