به گزارش افکار به نقل از راهبرد نیوز، ریچارد متین محقق انستیتو تحقیقات غذا با همکاری محققان پارک پژوهشی نورویچ در انگلیس مجموعهای از آزمایشات را روی بافت پروستات انسان و مدلهای موشهای مبتلا به سرطان پروستات انجام دادند تا تعامل بین بیان ژن PTEN و فعالیت ضد سرطانی سولفورافان را بررسی نمایند.

به گفته محققان ژن «PTEN» یک ژن سرکوب کننده تومور است که حذف یا غیرفعال شدن آن می‌تواند غده پروستات را سرطانی کرده و احتمال پیشرفت سرطان را تشدید کند.
به گزارش بلومبرگ، محققان دریافتند: ماده سولفورافان بسته به وجود ژن «PTEN» تاثیرات متفاوتی دارد.