به گزارش افکارنیوز،

سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره موافقت یا مخالفت پلیس راهور با جمع آوری پل کالج که پیشنهاد آن در شورای عالی ترافیک مطرح شده بود، اظهار کرد: اگر اتفاقی قرار باشد در شهر رخ دهد، در شورای عالی ترافیک کارشناسی و تصویب می شود.

اخبار اجتماعی- رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: تصمیمات شورا نظر یک سازمان نیست که سایر سازمان‌ها بخواهند مخالفت یا موافقتی با آن داشته باشند.

او بیان کرد: ما هم در شورای عالی ترافیک عضو هستیم و اگر ضرورتی بر جمع آوری پل باشد، جمع آوری می شود.

سردار مهماندار بیان کرد: شورای عالی ترافیک یک مرجع قانونی است و تصمیمات گرفته شده در شورا کارشناسی شده است.