شهر فرنگ ۱۹۴۵ میلادی

مراسم معروف به چپق کشان

جشن و بار عام احمد شاه قاجار ۱۹۱۷ میلادی

کارگران راه سازی ۱۹۲۷ میلادی

کاروانسرای ایرانی در سال ۱۸۸۱ میلادی

ناصرالدین شاه در کالسکه سلطنتی

ماشین دودی ۱۸۶۰ میلادی

زوار امام رضا ۱۹۳۰ میلادی

کابینه رضا خان در سال ۱۹۲۱

آخرین تصویر از قلعه ساسانیان در نهاوند در زمان ناصرالدین شاه قبل از تخریب آن برای یافتن گنج

زندان شهربانی واقع درخیابان خیام دردوران رضاخانی دارای محبس عمومى، محبس نسوان و یک بازداشتگاه موقت

خیابان ژاله(مجاهدین اسلام) چهارراه آب سردار تهران در ۱۳۱۶شمسی

میرزا قلی خان، سفیر ایران در نیویورک به همراه همسرش

محافظ کنسولگری ایران در ایالات متحده

محمد تقی بهار در کنار دانشجویان ادبیات

دکتر بدیع الزمان فروزانفر و ملک الشعرا بهار در کنار دانشجویان ادبیات

اولین تیم فوتبال ایران ۱۹۱۹


محمد جعفر سلماسی نخستین مدال آور ورزش ایران از بازیهای المپیک ۱۹۴۸ وزنه برداری

نمايى از عکاسخانه مبارکه همايونى، عکس از بالاى عمارت شمس العماره