هرچه از عمر کروناویروس جدید می‌گذرد شدت اثرات آن بیشتر نمایان می‌شود، از سلامت و اقتصاد گرفته تا سیاست و آموزش، همه جا پای کرونا در میان است.