به گزارش افکارنیوز،

در برنامه نشست معاون اول رئیس جمهور با شورای معاونان وزارت، از برنامه های سال ۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش مستند به برنامه اجرایی سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه کشور رونمایی شد.

اخبار اجتماعی- با تصویب برنامه‌های زیر نظام‌های ششگانه سند تحول در افق ۱۴۰۴ در شورای عالی آموزش و پرورش و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور، این برنامه‌ها مبنای تدوین برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش مستند به سند تحول در طول برنامه توسعه ششم و هفتم قرار گرفت. در همین راستا برنامه اجرایی سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه تدوین و ضمن تصویب در شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول با امضای وزیر آموزش و پرورش جهت اجرا به واحدهای حوزه ستادی و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

برنامه اجرایی سند تحول در طول برنامه ششم تکلیف وزارت آموزش و پرورش را تا سال ۱۴۰۰در اجرایی نمودن سند تحول روشن کرده است و برنامه های سنواتی باید بر اساس برنامه ششم تنظیم و اجرا شود.

این برنامه دارای ۲۵ بسته های تحولی به شرح زیر است: مدرسه خوانا، هر دانش آموز حداقل یک مهارت، مهارت محوری و سمپاد ، کیفیت بخشی به اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم)، هر دانش‌آموز یک نقش اجتماعی، کنترل وزن و چاقی در دانش‌آموزان، تربیت اجتماعی، نشاط اجتماعی، شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد)، طرح آجر به آجر، مدرسه انطباقی و مداخلات به هنگام طلایی، بالندگی نیروی انسانی، استقرار نظام مکان یابی مدارس، پیوند سواد آموزی و زندگی، باز مهندسی شبکه ملی رشد، مدرسه کانون تربیتی محله، مدرسه پژوهنده، پایش و ارزیابی ملی نظام آموزش و پرورش، مسکن معلمان، طرح آشتی با آموزش (آبا)، شبکه مدارس صلح و دوستی جهان اسلام (آیسسکو)، طرح تابان، توسعه مدارس هیأت امنایی، تربیت معلم چند ساحتی و چند مهارتی، تربیت و توانمندسازی مدیران و ارزیابی، پالایش و تنقیح قوانین و مقررات.

برنامه های سال ۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش را می‌توانید دانلود و مشاهده کنید:  برنامه‌های آموزش و پرورش برنامه‌های آموزش و پرورش