افکار

این تصاویر زیبا درآب های آلاسکا توسط Alan Murphy به ثبت رسیده است.

عقاب سرسفید با خطر انقراض روبرو است اما طی سالیان اخیر تعداد آنها به طرز چشمگیری افزایش یافته است.این تصاویر زیبا درآب های آلاسکا توسط Alan Murphy به ثبت رسیده است.

 

کد خبر: 965383