به گزارش افکارنیوز، مصطفی قاسمی در گفتوگو با فارس در توضیح علت تفاوت آمار وزارت بهداشت و انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در زمینه تعداد بیماران کلیوی اظهارداشت: وزارت بهداشت بر مبنای کسانی که دارو میگیرند اعلام میکند که این تعداد بیمار پیوندی داریم.

وی ادامه داد: مثلاً وزارت بهداشت اعلام می‌کند در حدود ۲۰ هزار بیمار پیوندی دارد در صورتی که انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در لیست خود ۲۸ هزار بیمار پیوندی دارد و این ۸ هزار آمار مغفول کسانی هستند که یا فوت کرده‌اند یا به چرخه دیالیز بازگشتند.

قاسمی در پاسخ این پرسش که آمار نهایی تعداد بیماران چه تعداد است، گفت: آمار نهایی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در حدود ۵۵ هزار بیمار است که در لیست کامپیوترمان وجود دارد که شامل بیماران دیالیزی و کلیوی هستند ولی متأسفانه آمار کل وزارت بهداشت در حدود۴۰ تا ۴۵ هزار نفر است و این آمار تعداد مغفول نشان می‌دهد که ما در مملکت‌مان یک سیستم آمارگیری مشخصی وجود ندارد.

وی با پیشنهاد ایجاد یک بانک اطلاعات دقیق از تعداد آمار بیماران دیالیزی و کلیوی خاطرنشان کرد: ما این مشکل را نیز در بحث بیماران پیوندی در خروج آنها نیز داریم، یعنی ما تعداد آمار ورودی آنها را داریم ولی تعداد خروجی آنها را نداریم یعنی اطلاع نداریم که بیمار پس از پیوند و پس از یکسال وضعیت آن چگونه است و بیمارستانها نیز اطلاع ندارند که بیمار آنان کجا و وضعیتشان به چه صورت است و به هیچ عنوان اطلاع ندارند که بیماران زنده هستند یا خیر و در این زمینه باید بانک اطلاعات جامع بیماران کلیوی در کشور راهاندازی شود.