به گزارش افکارنیوز، محمدمهدی افضلی امروز در گفتوگو با فارس اظهار داشت: محوطه باستانی شهداد در فاصله دو کیلومتری شرق شهداد و حد واسط شهداد و تکاب واقع شده و در دوران پیش از انقلاب از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ به مدت ۹ فصل و در سالهای پس از انقلاب از سال ۷۳ به مدت چهار فصل مورد کاوشهای باستانشناسی قرار گرفته است.

وی افزود: در نتیجه کاوش‌ها، باستان‌شناسان در محوطه باستانی شهداد به فضاهای معماری مسکونی برخورد کردند که ارتفاع دیوارهای باقیمانده از نتیجه فرسایش عوامل طبیعی به ویژه بادهای جبهه شمالی منطقه پس از گذشت چهار هزاره بین ۶۰ تا ۸۰ سانتی‌متر بود که در بازدیدهای عمومی تصور عامه مردم بر این بود که ارتفاع موجود دیوارها همین اندازه بوده و مردمانی با قد کوتاه یا کوتوله در این فضاها زندگی می‌کرده‌اند.

افضلی عنوان کرد: برخی از رسانه‌ها نیز با برداشت غیر علمی از این ذهنیت‌ها به این مسئله دامن زده‌اند و از محوطه باستانی شهداد به نام شهر کوتوله‌ها نام برده‌اند.

وی ابراز داشت: در کاوش‌های باستان‌شناسی صورت گرفته در گورستان این محوطه و پس از بررسی ۳۰۰ قبر، بقایای اجساد موجود نشان‌دهنده اندازه انسان طبیعی است و هیچ نشانی از این باور نادرست که در گذشته انسان‌هایی با قد کوتاه یا کوتوله دراین منطقه زندگی می‌کردند، دیده نشده است.

مدیر امور فرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: هیچ شواهدی مبنی بر وجود افراد کوتوله در گورستان محوطه باستانی شهداد یافت نشده و قد و اندازه افراد به اندازه طبیعی و معمولی بوده است.

وی تصریح کرد: املاح و نمک موجود در خاک منطقه شهداد به نحوی است که برای بقا و ماندن اجساد بسیار مطلوب و مناسب است.

افضلی بیان داشت: در سال‌های گذشته عده‌ای افراد سودجو با جستجو در گورستان‌های منطقه به ویژه حوزه شهداد و اندوهجرد به اجساد باقیمانده نوزادانی که در سن طفولیت از دنیا رفته بودند، برخوردند و به دروغ این مسئله را گواهی بر باور غلط مردم عامه و وجود مردمی کوتاه قد در آن منطقه دانستند.

وی اذعان داشت: ابعاد درفش شهداد به عنوان قدیمی‌ترین پرچم فلزی جهان بیانگر این است افرادی که این درفش را ساخته‌اند نمی‌توانستند، افرادی کوتاه قد باشند.

افضلی خاطرنشان کرد: وجود شهر کوتوله‌ها پایه و اساس علمی ندارد و از نظر باستان‌شناسی نیز رد شده است. محمدمهدی افضلی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمان اظهار داشت: محوطه باستانی شهداد در فاصله دو کیلومتری شرق شهداد و حد واسط شهداد و تکاب واقع شده و در دوران پیش از انقلاب از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ به مدت ۹ فصل و در سال‌های پس از انقلاب از سال ۷۳ به مدت چهار فصل مورد کاوش‌های باستان‌شناسی قرار گرفته است.

وی افزود: در نتیجه کاوش‌ها، باستان‌شناسان در محوطه باستانی شهداد به فضاهای معماری مسکونی برخورد کردند که ارتفاع دیوارهای باقیمانده از نتیجه فرسایش عوامل طبیعی به ویژه بادهای جبهه شمالی منطقه پس از گذشت چهار هزاره بین ۶۰ تا ۸۰ سانتی‌متر بود که در بازدیدهای عمومی تصور عامه مردم بر این بود که ارتفاع موجود دیوارها همین اندازه بوده و مردمانی با قد کوتاه یا کوتوله در این فضاها زندگی می‌کرده‌اند.

افضلی عنوان کرد: برخی از رسانه‌ها نیز با برداشت غیر علمی از این ذهنیت‌ها به این مسئله دامن زده‌اند و از محوطه باستانی شهداد به نام شهر کوتوله‌ها نام برده‌اند.

وی ابراز داشت: در کاوش‌های باستان‌شناسی صورت گرفته در گورستان این محوطه و پس از بررسی ۳۰۰ قبر، بقایای اجساد موجود نشان‌دهنده اندازه انسان طبیعی است و هیچ نشانی از این باور نادرست که در گذشته انسان‌هایی با قد کوتاه یا کوتوله دراین منطقه زندگی می‌کردند، دیده نشده است.

مدیر امور فرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: هیچ شواهدی مبنی بر وجود افراد کوتوله در گورستان محوطه باستانی شهداد یافت نشده و قد و اندازه افراد به اندازه طبیعی و معمولی بوده است.

وی تصریح کرد: املاح و نمک موجود در خاک منطقه شهداد به نحوی است که برای بقا و ماندن اجساد بسیار مطلوب و مناسب است.

افضلی بیان داشت: در سال‌های گذشته عده‌ای افراد سودجو با جستجو در گورستان‌های منطقه به ویژه حوزه شهداد و اندوهجرد به اجساد باقیمانده نوزادانی که در سن طفولیت از دنیا رفته بودند، برخوردند و به دروغ این مسئله را گواهی بر باور غلط مردم عامه و وجود مردمی کوتاه قد در آن منطقه دانستند.

وی اذعان داشت: ابعاد درفش شهداد به عنوان قدیمی‌ترین پرچم فلزی جهان بیانگر این است افرادی که این درفش را ساخته‌اند نمی‌توانستند، افرادی کوتاه قد باشند.

افضلی خاطرنشان کرد: وجود شهر کوتولهها پایه و اساس علمی ندارد و از نظر باستانشناسی نیز رد شده است.