هیئت وزیران با تصمیمات کمیته اظطرار مواقع آلودگی هوای تهران موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران با تصمیمات کمیته اظطرار مواقع آلودگی هوای تهران موافقت کرد.

بر اساس تصمیم هیئت وزیران چهارشنبه و پنج شنبه ادارات دولتی و مدارس در شهر تهران، شهر ری و شمیرانات تعطیل است.