به گزارش افکارنیوز به نقل از ایرنا، شبكه های لرزه نگاری وابسته به مركز لرزه نگاری كشوری موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران، وقوع این زمین لرزه را در ساعت ۲۱ و ۱۷ دقیقه و ۴۳ ثانیه با موقعیت جغرافیایی ۴۲/ ۳۰ درجه عرض شمالی و ۷۲/۵۰ درجه طول شرقی ثبت كرده است.

از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.